top of page
Sergi Katılım Sözleşmesi

İşbu sözleşme, bir tarafta_______________________________________________________________________ adresinde mukim__________________ T.C. Kimlik No.lu Sn. ________________________(İşbu sözleşmede bundan böyle ESER SAHİBİ olarak anılacaktır) ile bir tarafta Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede artık COLLECTIVE KADIKÖY olarak anılacaktır) arasında geçerlidir.

1. İşbu Sözleşmenin konusu; COLLECTIVE KADIKÖY tarafından temin edilen yer ve alanda düzenlenecek karma görsel sanatlar sergisinde ESER SAHİBİ’nin eserlerinin sergilenmesi ve satışına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.   

2. İşbu Sözleşme uyarınca ESER SAHİBİ’nin sergilenmesini istediği ve COLLECTIVE KADIKÖY tarafından uygun görülen eserlerini sergi başlangıç tarihine kadar COLLECTIVE KADIKÖY yetkilisine teslim edecek ve organizasyonun bitmesi ile satışı gerçekleşmeyen eserlerini serginin bitim tarihinin ertesi haftasında 14 iş günü içerisinde teslim alacaktır. Eserin sergi başlangıç gününe kadar COLLECTIVE KADIKÖY’e teslim edilmemesi halinde sergiye kabulü mümkün olmayıp, işbu sözleşme kendiliğinden fesih olmuş sayılacaktır. Kargo dolayısıyla yaşanacak gecikmelerden ötürü COLLECTIVE KADIKÖY sorumluluk kabul etmemektedir. Sergi bitimi itibariyle satışı yapılmayan eserlerini işbu sözleşme hükümleri uyarınca teslim alınmayan ESER SAHİBİ, eserin/eserlerinin kaybolmasından veyahut zarar görmesi gibi durumlardan COLLECTIVE KADIKÖY’ün kusurlu veya kusursuz, maddi veya manevi  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sergi sonlandıktan sonra en geç 1 ay süre zarfı içinde ESER SAHİBİ'nin bizzat kendisi ya da yakını / tanıdığı tarafından teslim alınmayan eserlerin akıbeti hakkında COLLECTIVE KADIKÖY kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

3. Açılış kokteylinin ardından görsel sanatlar sergisi 1 hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır. PR, açılış kokteyli organizasyonu, afiş tasarımı ve sosyal medya içerik yönetimi sergi katılım bedeline dahildir.

 

Eserlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde son karar hakkı ESER SAHİBİ’ne aittir. COLLECTIVE KADIKÖY sanatçı talep etmesi durumunda ekspertiz konusunda yardımcı olacaktır.

 

4. COLLECTIVE KADIKÖY, sergiye katılımayı düşündükleri eserlerin, eserin tamamını alacak şekilde çekilmiş en az bir fotoğrafı ve eser bilgileriyle birlikte (Sanatçı, Boyut, Teknik, Satış Fiyatı, Teknik, Yıl) aşağıda yer alan e-mail adresi üzerinden sergi öncesinde (sergiye en geç 1 gün kala) paylaşmak zorundadır.

 

E-Mail: luna.sanat.galerisimail.com

 

5. Sergi süresince COLLECTIVE KADIKÖY olası eser satışlarından komisyon almayacaktır. Her etkinlikte muhtelif sayıda eser satışına aracılık etmekle beraber COLLECTIVE KADIKÖY sergi süresince sanatçılara kesinlikle satış garantisi vermemektedir.

 

6. Sergi başlangıcı itibariyle etkinlik "luna.art.gallery" ve "collective.kadikoy" Instagram sayfalarından eş zamanlı olarak duyurulacaktır. Devam eden günlerde muhtelif sosyal medya tanıtımları gerçekleştirilecektir.

 

7. ESER SAHİBİ, COLLECTIVE KADIKÖY'e teslim ettiği eserlerin bizzat kendi eli ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sergide sergilenecek eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda COLLECTIVE KADIKÖY'den talepte bulunması halinde yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın COLLECTIVE KADIKÖY'den gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte COLLECTIVE KADIKÖY'ün hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

8. ESER SAHİBİ, yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her tülü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı COLLECTIVE KADIKÖY'e işbu projede sergilenmek ve satışı yapılması amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

9. ESER SAHİBİ, COLLECTIVE KADIKÖY'de sergilenecek olan eserlerinin fotoğraflarının etkinlik kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde, internet dahil olmak üzere her türlü yazılı ve görsel ortamda yayınlanmasına muvafakat ettiğini ve sergi süresinin uzatılması veya sergi tekrarı halinde veyahut COLLECTIVE KADIKÖY'ün resmi internet sitesi ile yaptığı duyurularda kullanılacak mezkur fotoğraflar üzerinde herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

10. ESER SAHİBİ, işbu sözleşme ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

11. COLLECTIVE KADIKÖY, ESER SAHİBİ’nin sergilenmesi ve satılması amacıyla verdiği eserinin/eserlerinin sergileme süresince satılması halinde satılan eserinin bedeli üzerinden herhangi bir pay (komisyon) talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmektedir. 

12. COLLECTIVE KADIKÖY dilediği bir eseri sergilememe veya sergiden kaldırma hakkına sahiptir.

13. ESER SAHİBİ işbu sözleşme ile  yukarıda belirtilen sergi tarihleri süresince _____ uzunluğundaki duvar alanını kiralama ve bu alanın dışına taşmamak kaydı ile eserlerini sergileme hakkına sahip olacaktır. Eserlerde konu ve teknik kısıtlaması bulunmamaktadır. ESER SAHİBİ’nin işbu hususa ilişkin itiraz hakkı yoktur.

14. PR, açılış kokteyli, afiş, ve sosyal medya tanıtım hizmet kalemleri dahil olmak üzere standart 1 metrelik duvar veya stand kiralama seçeneği 1.000 TL (Türk Lirası) + KDV şeklindedir. ESER SAHİBİ sergi kontenjanı el verdiği ölçüde dilediği metre uzunlukta duvar alanını kiralamakta özgürdür. 50x50 cm'den büyük olmamak kaydıyla sadece 1 (tek) eser ile katılım durumunda ise katılım ücreti 500 TL + KDV şeklindedir.

15. Katılım bedelinin tamamı sözleşmenin imzalandığı gün itibariyle LUNA GRANDE ART tarafından tahsil edilecektir. Ödemeler, aşağıda bilgileri verilmiş olan banka hesabına havale/EFT olarak yapılabilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI / 965 - ALTIYOL ŞUBESİ

Name / Title: LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN: TR31 0006 7010 0000 0078 1099 54

 

16. Sergilenecek eserlerin sergi salonuna taşınmasından ve eserlerin yerlerine asılmasından SERGİ SAHİBİ sorumludur. Bununla beraber SERGİ SAHİBİ eserlerin yerlerine asılması için gerekli olan tüm ekipmanı temin edeceğini taahhüt ve kabul eder. Eserlerin taşınması veya kargo esnasında eserlerin zarar görmesi durumunda COLLECTIVE KADIKÖY herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

17. COLLECTIVE KADIKÖY işbu sözleşme ile ESER SAHİBİ’ni ve sergilenen eserlerini bizzat temsil etmekle yükümlüdür.

18. SERGİ SAHİBİ sergi organizasyonunu kapsayan hafta süresince ulaşım konaklama ve benzeri ihtiyaçlarından kendileri sorumludur.

19. İşbu sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek tüm vergi ve harçlar SERGİ SAHİBİ tarafından karşılanacaktır.  

20. İşbu sözleşmede yazan hükümlerin bir veya birkaçının hükümsüz kalması, iptal edilmesi halinde kalan hükümlerin yürürlükte ve geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

21. İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.   

Yirmibir maddeden oluşan işbu Sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve yukarıda belirtilen tarihte imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page