top of page
Sanatçı Üyeliği Sözleşmesi

İşbu sözleşme, bir tarafta_______________________________________________________________________ adresinde mukim__________________ T.C. Kimlik No.lu Sn. ________________________(İşbu sözleşmede bundan böyle SANATÇI olarak anılacaktır) ile bir tarafta Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede artık COLLECTIVE KADIKÖY olarak anılacaktır) arasında geçerlidir.

1. İşbu Sözleşmenin konusu; görsel sanatlar, edebiyat, sinema, tiyatro gibi farklı kategorilerde bağımsız sanatçıları bir araya getirme ve geleneksel sanat dağıtım/tanıtım sürecinde yeni bir dinamik yaratma amacıyla LUNA SANAT bünyesinde kurulşuş COLLECTIVE KADIKÖY adlı online platformda SANATÇI'nın kendi el yapımı ürünlerinin ve eserlerinin www.collectivekadikoy.com sitesinin online mağaza sayfasında satışa sunulması ve Luna Grande Art & Coffee Company'nin İstanbul Kadıköy'deki mekanında yer alan COLLECTIVE KADIKÖY raf alanında sergilenmesidir.

 

2. COLLECTIVE KADIKÖY; görsel sanatlar, edebiyat, sinema, tiyatro gibi farklı kategorilerde bağımsız sanatçıları bir araya getirme ve geleneksel sanat dağıtım/tanıtım sürecinde yeni bir dinamik yaratma amacıyla LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde kurulmuş bir online platformdur.

 

3. Standart Sanatçı Üyeliği kapsamında COLLECTIVE KADIKÖY platformu olarak SANATÇI'nın kendi el yapımı 5 adet ürününün sosyal medya tanıtımları gerçekleştirilecektir. SANATÇI'ya özel hazırlanacak olan özgün içerik 18 K organik takipçili @luna.art.gallery ve 5K organik takipçili @collective.kadikoy Instagram platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacaktır Aynı zamanda www.collectivekadikoy.com web sayfasının mağaza sekmesinde SANATÇI'nın el yapımı 5 adet ürünü satışa sunulacaktır. Ürün sayısı, üyelik paketlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Arzu eden sanatçılara ürünlerinin sergilenmesi için Luna Grande Art & Coffee Company'nin İstanbul Kadıköy'deki mekanında yer alan COLLECTIVE KADIKÖY raf alanında yer tahsis edilecektir.

4. PR, sosyal medya tanıtım bütçesi, editoryal çalışmalar ve web sitesi içerik yönetimi (SEO) gibi tüm kalemler dahil olmak üzere, web sitemizde yazılı olarak tüm detayları belirtilmiş olan üyeliklerin KDV dahil fiyatları (Türk Lirası cinsinden) sırasıyla şu şekildedir. Standart Sanatçı Üyeliği 950 ₺, Gold Sanatçı Üyeliği 1.750 ₺, Premium Sanatçı Üyeliği 4.500 ₺ ve Diamond Sanatçı Üyeliği 9.500 ₺.

Luna Grande Art & Coffee Company'nin İstanbul Kadıköy'deki mekanında yer alan COLLECTIVE KADIKÖY raf alanında 1 ay süreyle 1 metre uzunluğunda ve 40 cm genişliğindeki standart raf alanı kiralama bedeli 500 ₺ şeklindedir. 

5. SANATÇI sosyal medyada paylaşılmasını ve mağazada satışa sunulmasını istediği işlerinin görsellerini ve ayrıntılı bilgilerini istediği sayfanın bilgilerini e-mail ya da whatsapp üzerinden COLLECTIVE KADIKÖY ile paylaşmak zorundadır. (Teknik, Boyut, Yıl, Sanatçı, Fiyat)

E-Mail: luna.sanat.galerisi@gmail.com 
Whatsapp: +90 552 277 66 42

 

6. Çıplaklık, şiddet, siyasi unsurlar, hakaret, argo ihtiva eden içeriklerin paylaşımı söz konusu olmayacaktır.

 

7. SANATÇI, yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her tülü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı COLLECTIVE KADIKÖY’e işbu projede sergilenmek amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

8. SANATÇI, COLLECTIVE KADIKÖY ile paylaştığı eser içeriklerinin bizzat kendi ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Haber / röportajda yer alacak eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda COLLECTIVE KADIKÖY’tan talepte bulunması halinde yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın COLLECTIVE KADIKÖY’tan gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte COLLECTIVE KADIKÖY’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

9. SANATÇI, işbu sözleşme ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

10. İşbu sözleşmede yazan hükümlerin bir veya birkaçının hükümsüz kalması, iptal edilmesi halinde kalan hükümlerin yürürlükte ve geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

1. İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.   

On bir (11) maddeden oluşan işbu Sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve yukarıda belirtilen tarihte imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

COLLECTIVE KADIKÖY

SANATÇI

bottom of page