top of page
Sanatçı Röportajı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, bir tarafta_______________________________________________________________________ adresinde mukim__________________ T.C. Kimlik No.lu Sn. ________________________(İşbu sözleşmede bundan böyle SANATÇI olarak anılacaktır) ile bir tarafta Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede artık LUNA GRANDE ART olarak anılacaktır) arasında geçerlidir.

1. İşbu Sözleşmenin konusu; görsel sanatlar, edebiyat, sinema, tiyatro gibi farklı kategorilerde bağımsız sanatçıları bir araya getirme ve geleneksel sanat dağıtım/tanıtım sürecinde yeni bir dinamik yaratma amacıyla LUNA GRANDE ART bünyesinde kurulşuş Collective Kadıköy adlı online platformda SANATÇI'nın haber ve röportaj formatlarında tanıtımlarını gerçekleştirilmesine dair tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

 

2. Collective Kadıköy; görsel sanatlar, edebiyat, sinema, tiyatro gibi farklı kategorilerde bağımsız sanatçıları bir araya getirme ve geleneksel sanat dağıtım/tanıtım sürecinde yeni bir dinamik yaratma amacıyla LUNA GRANDE ART bünyesinde kurulmuş bir online platformdur.

 

3. Collective Kadıköy platformu olarak SANATÇI'nın haber veya röportaj formatlarında sosyal medya tanıtımları gerçekleştirilecektir. SANATÇI'ya özel hazırlanacak olan özgün haber ya da röportaj içeriği 18 K organik takipçili @luna.art.gallery ve 5K organik takipçili @collective.kadikoy Instagram platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacaktır Aynı zamanda www.collectivekadikoy.com web sayfasında haber formatında paylaşılacaktır.

4. PR, sosyal medya tanıtım bütçesi, editoryal çalışmalar ve web sitesi içerik yönetimi (SEO) gibi tüm kalemler dahil olmak üzere standart haber/röportaj paylaşım bedeli 500 ₺ şeklindedir.  Hizmet bedelinin tamamı hizmet öncesinde LUNA GRANDE ART tarafından tahsil edilecektir. 

 

PR, sosyal medya tanıtım bütçesi, editoriyal çalışmalar ve web sitesi içerik yönetimi (SEO) gibi tüm kalemler dahil olmak üzere video formatında röportaj prodüksyon ve paylaşım bedeli 1500 ₺ şeklindedir. 

5. SANATÇI haber veya röportaj formatında paylaşılmasını istediği içeriklerin görselleri ve paylaşımda etiketlenmesini istediği sayfanın bilgilerini aşağıdaki e-mail üzerinden LUNA GRANDE ART ile paylaşmak zorundadır.

E-Mail: luna.sanat.galerisi@gmail.com 

 

6. Çıplaklık, şiddet, siyasi unsurlar, hakaret, argo ihtiva eden içeriklerin paylaşımı söz konusu olmayacaktır.

 

7. SANATÇI, yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her tülü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı LUNA GRANDE ART’a işbu projede sergilenmek amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

8. SANATÇI, LUNA GRANDE ART ile paylaştığı içeriklerin (yazı, görsel, fotoğraf, çizim, vs.) bizzat kendi ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Haber / röportajda yer alacak eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda LUNA GRANDE ART’tan talepte bulunması halinde yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın LUNA GRANDE ART’tan gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte LUNA GRANDE ART’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

9. ESER SAHİBİ, işbu sözleşme ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

10. İşbu sözleşmede yazan hükümlerin bir veya birkaçının hükümsüz kalması, iptal edilmesi halinde kalan hükümlerin yürürlükte ve geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

11. İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.   

On bir (11) maddeden oluşan işbu Sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve yukarıda belirtilen tarihte imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

LUNA GRANDE ART

SANATÇI

bottom of page