top of page

An Interview With Artist Marta Nobre

All of my life I dreamt about travelling the world and show my art emotions. Now it's possible and it's going so fast. I am so happy about this.


Hayatım boyunca dünyayı dolaşmayı ve sanatsal duygularımı göstermeyi hayal ettim. Şimdi bu mümkün ve hayat çok hızlı ilerliyor. Bu konuda çok mutluyum.


About Marta / Marta Hakkında

Marta was born in Setúbal, a small town near Lisbon, where he blue river approach to Atlantic Ocean. Very early recognized and absorbed the beautiful landscape and pure colors around she.


Her family are always Used with her art strokes, because since she was young she always painted the house's family walls. She always show her emotions with artist processes.


Her art conscience begans in 13 years old, at that time she painted first oil canvas, about Kandinsky inspiration. Kandinsky was the painter of abstracionism.


And thats the way she look at art at the moment. The world is so confusing and think outside of the box!


Marta, mavi nehrin Atlantik Okyanusu'na yaklaştığı Lizbon yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Setúbal'da doğdu. Etrafındaki güzel manzarayı ve saf renkleri çok erken fark etti ve özümsedi.


Ailesi her zaman resim vuruşlarıyla kullanılır, çünkü gençliğinden beri hep evin aile duvarlarını boyardı. Duygularını her zaman sanatçı süreçleriyle gösterir.


Sanat bilinci 13 yaşında başladı, o sırada Kandinsky ilhamıyla ilgili ilk yağlı boya tuvali yaptı. Kandinsky, soyutlamacılığın ressamıydı. Ve şu anda sanata bakış açısı bu. Dünya çok kafa karıştırıcı ve kutunun dışında düşün!She is always very impulsive and her intuition about all the human 's Behaviour is very important to yourself and always care about the children world and the people with no support.


Teenage years are the most important reason to discover all influences that make she feel and dream like a real artists. "expressionism" is the most beautiful influence that she follow. Van Gogh, Paul Gauguin, Gustav Klimt are the most important part of inspiration.


O her zaman çok düşüncesizdir ve tüm insan davranışları hakkındaki sezgileri sizin için çok önemlidir ve her zaman çocukların dünyasını ve desteksiz insanları önemser.


Gençlik yılları, kendisini gerçek bir sanatçı gibi hissetmesini ve hayal etmesini sağlayan tüm etkileri keşfetmesinin en önemli nedenidir. İzlediği en güzel etki “dışavurumculuk”tur. Van Gogh, Paul Gauguin, Gustav Klimt ilhamın en önemli parçalarıdır.


Expression about the world, expression about the dreams, expression about the thoughts. More latter she will be start the university and learn Architecture, it's the importan connection about her actually process of painting.


The urban design and Skyline cities are the strokes of expressionism design, which includes all the creative processes at the moment.


Also she found another inspiration, which it ill be very important in her mind. Hundertwasser, he is architect and painter. The connection between art and architecture, the behavior and human dreams, music and cinema are the most ingredients of make her own process.


Dünya hakkında ifade, rüyalar hakkında ifade, düşünceler hakkında ifade. Daha sonra üniversiteye başlayacak ve Mimarlık öğrenecektir. Bu onun resim yapma süreciyle ilgili önemli bir bağlantıdır.


Kentsel tasarım ve gökdelen şehirleri, şu anda tüm yaratıcı süreçleri içeren dışavurumcu tasarımının darbeleridir.


Ayrıca zihninde çok önemli olacak başka bir ilham kaynağı buldu. Mimar ve ressamdır. Sanat ve mimari, davranış ve insan hayalleri, müzik ve sinema arasındaki bağlantı, kendi yaratma sürecinin en önemli bileşenleridir.


Hello Marta. First of all thank you very much for accepting our request of interview.

We would like to know how did the pandemic effected your journey of art?


The urgent covid pandemic means to me, a kind of discover myself and really connections with art. I had the time to explore all my creative process and I found the balance with all my experience life, music and movies inspiration, absorve all and let the art flow.


So, it was a very important time with myself to show my creativity to the world.


Covid pandemisi benim için bir nevi kendimi keşfetmem ve gerçekten sanatla bağ kurmam anlamına geliyor. Tüm yaratıcı sürecimi keşfetmek için zamanım oldu ve tüm deneyimlerim, hayat, müzik ve film ilhamımla dengeyi buldum, hepsini özümsedim ve sanatın akmasına izin verdim. Yani yaratıcılığımı dünyaya göstermek için kendimle çok önemli bir dönemdi.


Can you give us some details about your future plans? / Gelecek planların hakkında bize bilgi verebilir misin?


Start to share my ideas in my web site and make connections with other international galleries. It's a great surprise when the Italian art galleries started to contact me and i hope it's only the beginning of the next phase.


Fikirlerimi web sitemde paylaşmaya ve diğer uluslar arası galerilerle bağlantı kurmaya başladım. İtalyan sanat galerilerinin benimle iletişime geçmeye başlaması büyük bir sürpriz oldu ve umarım bu bir sonraki aşamanın sadece başlangıcıdır.


Do you have a dream? / Bir hayalin var mı?


All of my life, I dreamt about traveling the world and show my artistic emotions. Now it's possible and life is moving so fast. I am very glad about this becouse i have the chance to connect the purpose of my life with the world.


Hayatım boyunca dünyayı dolaşmayı ve sanatsal duygularımı göstermeyi hayal ettim. Artık bu mümkün ve hayat çok hızlı ilerliyor. Buna çok sevindim çünkü hayatımın amacını dünya ile ilişkilendirme şansına sahibim.


Do you attend exhibitions? / Sergilere katılma imkanınız oluyor mu?


Until now, I attended 9 international collective exhibitions. And i started travelling outside of my country. The sky is not the limit... It's my plan.


Şimdiye kadar 9 uluslararası karma sergiye katıldım. Ve ülkemin dışına seyahat etmeye başladım. Gökyüzü sınır değil... Bu benim planım.


What motivates you? / Seni ne motive eder?


Future plans, work hard to connect a big amazing internet platform pop up Gallery, approach more artist people in the world and make our message share.


Gelecek planlarına sahip olmak. Dünyada daha fazla sanatçıya ve sanatsevere mesajımı paylaşabilmek.


Do you have any big dream? / Büyük bir hayalin var mı?


My own gallery. Something like pop up Gallery. I am not sure about fix in Lisbon. Because I want to move to places feel more familiar, and sometimes we born a country but we can feel more familiar in another country or my feeling is only approchh to the world.


The sky is not the limit, but sometimes the universe could be.


Kendi galerim. Lizbon'da oluşturma konusunda emin değilim. Çünkü daha tanıdık hissettiğim yerlere taşınmak istiyorum ve bazen bir ülke doğarız ama başka bir ülkede daha tanıdık hissedebiliriz ya da hislerim sadece dünyaya yakındır.


Gökyüzü sınır değil ama bazen evren olabilir.


Thank you very much for this nice conversation. We wish you the best in your journey of Art. Bu hoş sohbet için çok teşekkür eder sanat hayatınızda başarılar dileriz.


Your welcome. I thank you too.


Ben teşekkür ederim.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page